ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Επισκευή Ελαστικών

Η επιδιόρθωση των ελαστικών πρέπει να γίνεται πάντα από εξειδικευμένους επαγγελματίες.
Η σωστή διαδικασία επιδιόρθωσης περιλαμβάνει πάντα την απεγκατάσταση του ελαστικού, τον λεπτομερή έλεγχο για φθορές και τη χρήση ειδικών υλικών με συγκεκριμένες τεχνικές
Όλες οι ενέργειες επιδιόρθωσης πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα όρια και τις οδηγίες που έχει θέσει ο κατασκευαστής του ελαστικού.